Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka Kolorowe Kredki na rok szkolny 2019/2020

Do 01.04.2019 – Złożenie  deklaracji woli kontynuacji korzystania przez dziecko z usług Żłobka na rok szkolny 2019/2020

Do 17.05.2019 – Złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie Dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami Rodziców.

20.05.2019 – 30.05.2019 Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Żłobka Kolorowe Kredki

Do 31.05.2019 Ogłoszenie wyników Rekrutacji

 

Wspomniane druki znajduja sie w zakładce Rekrutacja