Imienne miejsca dofinansowane do klubu dziecięcego Kolorowe Kredki

Imienne miejsca dofinansowane do klubu dziecięcego Kolorowe Kredki przy ul. Obornickiej 86b!! 680 zł dofinansowania z Urzędu Miasta!!

Decyduje kolejność zgłoszeń!! To Kolorowe Kredki wskazują imienną listę dzieci wytypowanych do dofinansowania!

Uwaga, przeszliśmy ocenę formalną w konkursie o miejsca dofinansowane do Kolorowych Kredek – ul. Obornicka 86b, kolejnym etapem jest przekazanie imiennej listy dzieci (imię, nazwisko, PESEL dziecka), które najprawdopodobniej zostaną objęte dofinansowaniem.

OBOWIĄZKOWE KRYTERIUM:

· dzieci które w terminie do dnia 18 października 2019 r. brały udział w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez Gminę Wrocław na okres 2019/2020 i nie zostały zakwalifikowane na dotowane miejsca opieki.

Zgłoszenie poprzez wiadomość prywatną na FB lub e-mail: obornicka@zlobekkolorowekredki.pl

Termin do 18.11.2019 – godz. 10:00